Každý z nás túži po múdrom a inteligentnom dieťati. Nie je to tak? Riešime akú škôlku, neskôr školu, snažíme sa uistiť, že budúci pedagógovia budú pre naše deti tými najlepšími. Nezabúdajme však na to, že všetko začína v rodine. Najmä rodičia sú tí, ktorí majú obrovský vplyv na detský potenciál a inteligenciu. Jednou z ciest, ako na nich pracovať, sú práve knihy.

 

Veľmi dobre vieme, že čítanie deťom je alfa a omega. Aké sú však konkrétne výhody budovania vzťahu medzi dieťaťom a knihou?

 

1. Budovanie vášho vzťahu

Ako dieťa rastie, rátajte s tým, že bude mať čoraz viac aktivít. Pri čítaní však môžete spolu opäť nájsť chvíľu pre seba. Nemusí sa to stať povinnosťou, ale aktivitou, ktorá vám prinesie vzájomnú blízkosť a príjemne strávený čas.

 

2. Lepšie výsledky v škole

Je dokázané, že deti, ktorým doma rodičia čítajú knihy ešte pred nástupom do školy majú lepšie výsledky. Bez čítania a porozumenia sa na vyučovaní nepohnú ani na krok. Čo je silná motivácia, prečo začať s čítaním už doma.

 

3. Lepšie vyjadrovanie

Pred nástupom do školy je potrebné, aby si dieťa osvojilo základné jazykové schopnosti. Počúvaním čítaného textu, napríklad aj hovoriacich kníh, deti počúvajú celé vety a fixujú si základné vetné skladby a rastie ich schopnosť správne sa vyjadrovať.

 

4. Základy čítania

Deti nevedia, ako čítať. Pri práci s knihami zistia, že je rozdiel medzi textom, obrázkami, pridu do kontaktu s číslami, naučia sa pracovať s knihou a pochopia jej koncept.

 

5. Komunikačné zručnosti

Deti v knihách vnímajú postavy, dej a príbeh. Pochopia, že existujú vzťahy a tieto dokážu lepšie nadviazať. Takisto zistia, že môžu vyjadrovať svoje pocity, môžete sa s ním rozprávať o tom, čo sa im v knižke páčilo, čo nie a prečo.

 

6. Umenie jazyka

Čítaním deťom im prinášate znalosť toho, ako rôzne sa da pracovať s jazykom. Riekanky, básničky, príbeh, priama a nepriama reč a mnoho iného. Tu prichádzajú momenty, ktoré im sprostredkujú prvý kontakt s týmito farbami jazyka.

 

7. Logické myslenie

Logika, pochopenie príčiny, súvislostí a použitie správneho úsudku. Ak dieťa počúva prečítané, porovnáva, uvažuje a premýšľa, snaží sa vyvodiť záver.

 

8. Zvládnutie nových situácii

Tak ako každého z nás, aj dieťa v živote čakajú rôzne výzvy a stresové situácie. Knihy mu môžu pomôcť prekonať strach z neznámeho, priblížiť situáciu, ktorá ho čaká a pripraviť ho na nové zážitky.

 

9. Koncentrácia a disciplína

Menšie deti počas čítania môžu byť počas čítania neposedné. Učia sa vydržať pri čítaní, získavajú sebadisciplínu. Čoraz viac chápu text a dokážu sa dlhšie sústrediť. Zároveň si aj viac pamätajú z prečítaného. Ak máte zo začiatku problém s ich pozornosťou, pomôžu vám krásne nahovorené hovoriace knihy, ktoré obsahujú aj množstvo úloh, ktoré dokážu zaujať a udržať pozornosť.

 

10. Čítanie je zábava

Tablety, mobily a počítače? Problém dnešných detí je, že ich ťažko dokážeme odtrhnúť od obrazoviek týchto zariadení. Ak však od skorého veku deti zoznamujeme s čítaním, nájdu si ku knihám bližší vzťah, objavia čaro čítania. Ak hľadáte kompromis, sú tu online verzie hovoriacich kníh, ktoré sa dajú použiť aj na mobilných zariadeniach alebo počítačoch. Staršie deti zase môžu čítať elektronické knihy.

 

 

Lebo na vzdelávaní nám záleží.