Čo to vlastne čítanie je? Jednoducho povedané a veľmi výstižne, je to vnímanie textu zrakom alebo nahlas reprodukovaný písaný či tlačený text. Zručnosť v čítaní, spolu s písaním, tvoria základ gramotnosti človeka, preto obe zložky patria k najstarším školským predmetom.

Ako sa darí vám doma? Máte pocit, že sa čítaniu venuje váš školák počas vyučovania dosť? Alebo je toho na dnešné deti priveľa a bojujete? Okrem toho máte veľa práce a nestíhate? Prečítajte si niečo viac o čítaní a ako pomôcť zvládnuť úskalia, ktoré čakajú deti pri spoznávaní písmen, slov a viet.

 

Úlohy pre šikovné hlavičky
 

Dôležité je, aby sme pri výučbe čítania postupovali po etapách.

 

1. etapa

Obdobie prípravy znamená, že sa deti oboznamujú so zvukovou podobou hlások, slabík, slov a viet. Melódia, dĺžka, jednoduché vety – to sú výzvy, ktoré majú zdolať. A to všetko bez toho, aby spoznávali písmená.

 

2. etapa

Slabikovanie je ďalší krok. Deti spoznávajú tvary písmen a pri prvej príležitosti, keď sa zoznámia so samohláskou a spoluhláskou, začínajú čítať slabiky. Potom nasledujú slová a aj celé vety. Zo začiatku to je pre dieťa namáhavé, hlavne z dôvodu, že sa musí sústrediť nielen na to, čo číta, ale aj na význam prečítaného. Preto je potrebný pravidelný tréning, čím docielime, že čítanie sa zrýchli. Samozrejme všetko závisí od individuality každého dieťaťa – niekto napreduje rýchlejšie, iný zase pomalšie. Tým sa ale vôbec netrápte.

 

3. etapa

Veľmi dôležitá a dnes vyzdvihovaná je posledná fáza – čítanie s porozumením. Keď už školák číta bez problémov a plynule, je čas sa zamerať na obsah textu, ktorý číta. Spájanie hlások a slabík už nie je záťažou, dieťa si ho zautomatizovalo a môže sa sústrediť na to, čo číta.

 

Ako teda na to? Na čo si dať pozor? Na precvičovanie čítania je v prvom rade dôležitá pokojná atmosféra. Ak na domácu úlohu čítate zo šlabikára, neopakujte jednu stranu niekoľkokrát. Predídete tomu, že dieťa si text zapamätá a je menej pohotové pri rozlišovaní hlások. Ako sme už spomínali, čítajte najprv hlásky, slabiky a až nakoniec slová vo vetách. Na záver už malý čitateľ zvládne celú stranu.

 

Pozor na takzvané tiché čítanie. Dieťa robí chybu, keď si najprv text prečíta potichu a až potom nahlas. Neskôr ho táto metóda bude unavovať a zároveň sa veľmi vzdiali od obsahu textu. Čítanie s porozumením je v tomto prípade vylúčené.

 

Pomalé čítanie je rozumnejšie. Nahlas a plynule, s dôrazom na intonáciu, ukončovanie viet, správne prečítanie čiarok vo vetách, je toho dosť, čo treba zvládnuť. Ak dieťa číta rýchlo, stane sa, že sa mu podarí zameniť slová alebo preskočí riadok. To má za následok neskorší neúspech pri samostatnej práci s textom, úlohami alebo učebnou látkou.

 

Vynikajúcou pomôckou pri zvládaní čítania sú aj hovoriace knihy. Konkrétne môžeme spomenúť tituly Úlohy pre šikovné hlavičky a Písmenká pre šikovné hlavičky.Tieto knihy zďaleka nie sú len o čítaní, ale prevedú predškoláka a prváka svetom písmen, slabík, slov a viet, ukážu im mnohé zákutia nášho krásneho jazyka a hlavne ich práca s nimi bude baviť omnoho viac ako s bežným šlabikárom. Každý rodič, ktorý má záujem pomôcť dieťaťu, zefektívniť a oživiť proces učenia, výberom hovoriacich kníh spraví krok správnym smerom. 

 Písmenká pre šikovné hlavičky 2
Písmenká pre šikovné hlavičky
 

Na záver treba povedať, že ideálna cesta je správna motivácia k učeniu. Podpora a pochvala je určite na mieste. Nenechajte nepovšimnutý žiaden úspech. Čítajte spoločne, viac ako vhodné je čítanie večer pred spaním. Zo začiatku sa pri čítaní striedajte, neskôr nechajte dieťa čítať samé. Rozprávajte sa o tom, čo ste prečítali, ako vidí situáciu v rozprávke, ako by sa zachovalo na mieste hlavného hrdinu. Najdôležitejšie pri knihách je ponoriť sa do sveta fantázie, ktorý patrí len im a môžu v ňom zažiť dobrodružstvá a príbehy tak, ako sa to páči im.

 

 

Lebo na vzdelávaní nám záleží.

 

Ilustračný obrázok: http://bit.ly/2xl5EkZ