Pýšite sa tým, že vaše deti poznajú všetky planéty a vedia pomenovať všetky dinosaury? A čo ak majú sformulovať jednu zmysluplnú vetu, otázku alebo majú odpovedať celou vetou? Skúste sa spýtať na bežné veci a každodennú rutinu a zistíte, kde sa vaše dieťa komunikačne nachádza.

 

Naša rečová schopnosť funguje bez problémov, ak orgány reči fungujú správne. Tieto orgány, ich svaly a nervy, môžeme pripodobniť k iným častiam tela. Ak je zanedbaný vývin malého škôlkára v oblasti motoriky, vzniká tu riziko nesprávneho rečového prejavu.

 

Najčastejšie sa pri deťoch stretávame s dyslaliou, fufnavosťou, zajakavosťou, brblavosťou, nie výnimočným môže byť aj mutizmus. Nezdá sa vám reč vášho dieťaťa? Návštevu odborníka, logopéda, nedokladajte. Pomôže vám a podá ruku v ťažkostiach. On pozná najlepšie spôsoby, ako prekonať prekážky a vyriešiť prípadné problémy. Dajte si poradiť aj od učiteľa, lekára, ak sa im niečo nepozdáva na reči vášho dieťaťa. Logopedické problémy sa dajú v prevažnej časti odstrániť. Aj s pomocou hovoriacich kníh (www.hovoriaceknihy.sk) – tie už používa pri svojej práci s deťmi aj mnoho logopédov po celom Slovensku a odporúčajú ich aj do domáceho prostredia – o ich význame a prínose sa už presvedčilo veľa rodičov.

 

 

Dieťa by malo vo veku troch rokov už hovoriť plynulo a vo vetách. Nečakajte do tohto veku, a už vôbec nie vtedy, ak vaše dieťa nerozpráva vôbec! Vyhľadajte logopéda a jeho pomoc, ten už bude vedieť, čo a ako. A zbytočnej návštevy sa nebojte. Radšej ísť zbytočne, ako neskoro.