Zkušenosti s mluvícími knihami Geniuso v mateřské škole

Viera Timčisková, zástupkyně elokovaných tříd v MŠ Lienka, Bratislava 

Jelikož naše mateřská škola sleduje nové trendy ve vzdělávání, rozhodli jsme se letos obohatit naše třídy o didaktické pomůcky ve formě mluvících knih. Ty se od běžných knih odlišují tím, že dětem přinášejí spoustu zvukových vjemů. S použitím Geniuso tužky se knížky „stávají“ mluvícími, plnými krásně namluvených textů, příběhů, říkanek, hádanek, písniček, zvuků z přírody, zvuků z běžného života, ale i úkolů pro zpětnou kontrolu k vyslechnutému textu a vizuálně vnímaným obrázkům.


Logopaedia

PhDr. Zuzana Jandová, PhD., Krajská odbornice pro logopedii v Bratislavském samosprávném kraji

Mluvící knihy Geniuso přinášejí dětem kombinaci zvukových a zrakových podnětů. S použitím Geniuso tužky se knihy stávají mluvícími a děti se s nimi dokážou bavit celé hodiny a přitom se učit, aniž by si to uvědomovaly.

Mluvící knihy Geniuso z logopedického hlediska:

  • pomáhají učit se sluchové diferenciaci,
  • stimulují verbálně-akustickou paměť,
  • podporují správnou výslovnost,
  • rozvíjejí aktivní slovní zásobu,
  • podporují správné, plynulé a rychlé čtení.

Knihy hravou formou učí děti hledat odpovědi, které vyžadují pozornost a aktivní naslouchání. Mluvící knihy jsou hravou formou, jak rozvíjet matematické a logické myšlení. Když děti používají mluvící knihy, rozvíjejí koncentraci a prostorové vnímání.