Instrukce pro tužku Geniuso V500:

  • Stáhněte .xbl soubor dané knihy tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši - vyberte možnost Uložit odkaz jako... a uložte jej do svého počítače.
  • Všimněte si, že pojmenování každého .xbl souboru začíná číslem.
  • Připojte tužku k počítači pomocí USB-C kabelu.
  • Zkopírujte příslušný .xbl soubor z vašeho počítače do tužky. Soubor musíte zkopírovat do podsložky, která má stejné číslo, jako začíná pojmenování .xbl souboru. Všechny podsložky s číslami .xbl souborů naleznete ve složce GENIUSO BOOKS.
  • Při aktualizaci .xbl souboru původní xbl verzi z podsložky vymažte.
  • Pokud podsložka s číslem .xbl souboru neexistuje, nejprve jej vytvořte a pojmenujte jej číslem .xbl souboru. Podsložka musí být vytvořena ve složce GENIUSO BOOKS.

V případě, že máte zájem o stažení všech xbl souborů pro danou knížku, stáhněte si .ZIP soubor (všechny XBL soubory), který je třeba následně ROZBALIT.

Pokud máte v tužce v podsložce více souborů se stejným číslem na začátku (slovenština, maďarština, čeština, případně další soubor, který si v tužce přejmenujete), opakovaným přikládáním tužky na ikonu DOMČEKA se v knize budete přepínat mezi jazyky.

Chcete-li, aby se přiložením tužky na ikonu DOMEČKA kniha přepínala do jiného jazyka než do češtiny, resp. maďarštiny a slovenštiny, stačí v tužce do podsložky, ve kterém se nacházejí slovenská/maďarská/česká verze, nahrát příslušný xbl soubor a přejmenovat jej tak, aby na začátku názvu souboru bylo také stejné číslo.

Vymazání kteréhokoli xbl souboru nemá vliv na funkčnost ostatních souborů.

XBL soubory:

TADA Zvířátka - všechny XBL soubory

Čeština      Slovenština       Angličtina       Nemčina       Francouzština       Španělština       Ruština      Maďarština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

TADA Čísla - všechny XBL soubory

Čeština      Slovenština       Angličtina       Nemčina       Francouzština       Španěština       Ruština       Maďarština     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

TADA Tvary a barvy - všechny XBL soubory

Čeština      Slovenština       Angličtina       Nemčina       Francouzština       Španělština       Ruština      Maďarština        
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TADA Roční období - všechny XBL soubory

Čeština      Slovenština       Angličtina       Nemčina       Francouzština       Španělština       Ruština      Maďarština        
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TADA Lidské tělo - všechny XBL soubory

Čeština      Slovenština       Angličtina       Nemčina       Francouzština       Španělština      Ruština      Maďarština

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


TADA Jídlo - všechny XBL soubory

Čeština       Slovenština       Angličtina       Nemčina       Francouzština       Španělština       Ruština       Maďarština       
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


TADA Domov a rodina - všechny XBL soubory

Čeština      Slovenština       Angličtina       Nemčina       Francouzština       Španělština       Ruština       Maďarština        
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .