Geniuso – knihy pre šikovné hlavičky

Ako to už pri úspešných príbehoch býva, na začiatku nie je hľadanie diery na trhu sediac na gauči, ale obyčajný život s bežnými radosťami, starosťami a nádejami. V jednom momente sa však nitky pomyselného osudu zbehnú do bodu, keď sa zrodí nápad. Výnimočný, náročný, ale hodný námahy. Presne to sa udialo Mariánovi Ďurišinovi, zakladateľovi spoločnosti, ktorá vydáva Geniuso hovoriace knihy známymi aj pod názvom IRS hovoriace knihy.

Ako otcovi dvoch malých školákov mu záležalo na tom, aby jeho synovia dobre ovládali cudzí jazyk. Vedel, že najlepšie je začať v ranom veku. A ešte čosi. „Ak majú deti ovládať cudzí jazyk, ideálne je, aby ho počúvali odmalička, a to od rodeného Angličana, Nemca alebo Španiela,“ hovorí M. Ďurišin. Ako to však dosiahnuť? Pomôže súkromný učiteľ? Televízia? Škola? Všetko malo svoje pre a proti. A vtedy sa to stalo! Dostala sa mu do rúk kniha, ktorá pomocou elektronického pera „hovorila“. „Bol to pre mňa spôsob, ako umožniť deťom zabávať sa s peknou knihou a počúvať cudzí jazyk a zároveň pomôcť rodičom, ktorí nemusia byť v danom jazyku zdatní,“ vysvetľuje M. Ďurišin. Deti sa s viacjazyčnými Geniuso hovoriacimi knihami učia cudzí jazyk pri hre a so správnou výslovnosťou.

 Vízia, stratégia a srdce

Geniuso hovoriace knihyslovenský produkt, ktorý prišiel s konceptom hovoriacej knižky na slovenský trh ako prvý. Bolo to už pred siedmimi rokmi. Spoločnosť doteraz vydala vyše šesťdesiat titulov pre malých, väčších aj dospelých. Trh ukazuje, čo si žiada, a koriguje prvotné zámery vydavateľa. „Na začiatku bol cieľ jasný: nájsť financie a dostatok energie na výrobu prvej hovoriacej knihy v angličtine. Cieľ je veľmi dôležitý, lebo udáva smerovanie, ale nedá sa dosiahnuť bez poctivej práce. Zároveň človek musí mať aj hlbší motív ako len čísla či výsledky. Pre mňa to bolo vzdelanie mojich detí,“ presvedčivo tvrdí zakladateľ. Geniuso hovoriace knihy otvárajú deťom dvere do sveta prostredníctvom cudzích jazykov. Príkladom je aj jeho syn, ktorý úspešne študuje na anglickom bilingválnom gymnáziu v Bratislave.

Rôznorodosť ako základ úspechu

„Veľa pozitívnej energie a vízia úspechu produktu, ktorý zmení u detí osvojovanie cudzích jazykov, mi dávali krídla. Samozrejme, potom prišla realita – peniaze, administratíva, odbyt... To poriadne odčerpá elán,“ dodáva M. Ďurišin. Geniuso hovoriace knihy sa spočiatku zamerali na detského čitateľa a výučbu cudzích jazykov prostredníctvom „hovoriaceho čítania“. Prvé úspechy a najmä pozitívna spätná väzba od mamičiek či priamo od detí sa stala hlavnou vizitkou Geniuso hovoriacich kníh. Portfólio slovenských Geniuso hovoriacich kníh pre deti je  rôznorodé. Niektoré sú viac zábavné a hravé, iné sú zamerané na prácu s príbehom a pri ďalších sa kladie dôraz na cudzie jazyky. V ponuke sú aj knižky, ktoré sú určené pre dvojročné deti, ktoré ešte nevedia čítať. Deti si s tým poradia vďaka nahovoreným textom, zvukom, hádankám či úlohám. Učia sa tak rozprávať aj počúvať s porozumením. „Za náš najväčší úspech považujem, že máme knižky pre takmer všetky skupiny detí,“ hovorí M. Ďurišin.

Geniuso hovoriace knihy v školách

Hovoriace učebnice anglického jazyka Click 1 – 4 pre základné školy odporúča aj ministerstvo školstva. Pre žiakov na prvom stupni základných škôl je k dispozícii aj cvičebnica Abeceda pre prváka, určená na počúvanie a čítanie s porozumením a na prácu s textom v 1. ročníku ZŠ. Učitelia si veľmi pochvaľujú prácu s nimi, ako aj dosiahnuté výsledky. „Okrem vzdelávania a zábavy majú Geniuso hovoriace knihy aj ďalšiu pridanú hodnotu, prostredníctvom nich si deti odmala budujú vzťah k papierovej knihe, čo je vo svete tabletov a smartfónov veľmi dôležité,“ dopĺňa M. Ďurišin.

Čo dokáže kniha

S Geniuso hovoriacimi knihami sa deti môžu naučiť cudzí jazyk, sú vhodné na rozvoj komunikačných zručností a slovnej zásoby. Pri práci ich preto využívajú aj logopédi. Špeciálni pedagógovia testovali desať titulov hovoriacich kníh a vyzdvihli najmä prehľadnosť a praktickú využiteľnosť hovoriacich knižiek. „Najväčším sklamaním pre naše vydavateľstvo by bolo, keby sa kniha, ktorú s najlepším vedomím vydáme, niekomu vyslovene nepáčila. Veríme však, že komu sa naše knihy dostanú do rúk, ten si ich zamiluje. Teraz sa musíme sústrediť viac na ich propagáciu a marketing, aby bola naša nová značka Geniuso hovoriace knihy ľahko rozpoznateľná, lebo si to zaslúži,“ vyjadruje odhodlanie do blízkej budúcnosti zakladateľ značky.


Článok je prepisom textu uverejneného v časopise Môj okamih šťastia: