Pokyny pre pero Geniuso V500 (žlté):

  • Stiahnite .xbl súbor danej knihy tak, že naň kliknete pravým tlačidlom myši - vyberte možnosť Uložiť odkaz ako... a uložte ho do svojho počítača.
  • Všimnite si, že pomenovanie každého .xbl súboru sa začína číslom.
  • Pripojte pero k počítaču pomocou USB-C kábla.
  • Skopírujte príslušný .xbl súbor z vášho počítača do pera. Súbor musíte skopírovať do podpriečinka, ktorý má rovnaké číslo, akým sa začína pomenovanie .xbl súboru. Všetky podpriečinky s číslami .xbl súborov nájdete v priečinku GENIUSO BOOKS. 
  • Pri aktualizácii .xbl súboru pôvodnú xbl verziu z podpriečinka vymažte.
  • Ak podpriečinok s číslom .xbl súboru neexistuje, najprv ho vytvorte a pomenujte ho číslom .xbl súboru. Podpriečinok musí byť vytvorený v priečinku GENIUSO BOOKS.

V prípade, ak máte záujem o stiahnutie všetkých xbl súborov pre danú knižku, stiahnite si .ZIP súbor (všetky XBL súbory), ktorý je potrebné následne ROZBALIŤ. 

Súbory XBL:

TADA Zvieratká - všetky XBL súbory

Slovenčina     Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

TADA Čísla - všetky XBL súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina       Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

TADA Tvary a farby - všetky XBL súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TADA Ročné obdobia - všetky XBL súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TADA Ľudské telo - všetky XBL súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


TADA Jedlo - všetky XBL súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


TADA Domov a rodina - všetky XBL súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ak máte v pere v podpriečinku viac súborov s rovnakým číslom na začiatku (slovenčina, maďarčina, čeština, prípadne ďalší súbor, ktorý si v pere premenujete), opakovaným prikladaním pera na ikonu DOMČEKA sa v knihe budete prepínať medzi jazykmi.

Ak chcete, aby sa priložením pera na ikonu DOMČEKA kniha prepínala do iného jazyka ako do slovenčiny, resp. maďarčiny a češtiny, stačí v pere do podpriečinka, v ktorom sa nachádzajú slovenská/maďarská/česká verzia xbl súboru, nahrať príslušný xbl súbor a premenovať ho tak, aby na začiatku názvu súboru bolo tiež rovnaké číslo.

Vymazanie hociktorého xbl súboru nemá vplyv na funkčnosť ostatných súborov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pokyny pre pero Geniuso A30 L (biele):

Súbor si stiahnite do počítača/notebooku:
1. Pripojte Hovoriace pero k počítaču/notebooku pomocou kábla a nahrajte stiahnutý súbor do priečinka AP4 pre vybraný jazyk.
2. Pero odpojte a tadá, po zapnutí sa už môžete prepnúť do jazykovej verzie, ktorú ste doň nahrali.

V prípade, ak máte záujem o stiahnutie všetkých xbl súborov pre danú knižku, stiahnite si .ZIP súbor (všetky XBL súbory), ktorý je potrebné následne ROZBALIŤ. 

Súbory AP4:

TADA Zvieratká - všetky AP4 súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina Čeština      
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

TADA Čísla - všetky AP4 súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

TADA Tvary a farby - všetky AP4 súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TADA Ročné obdobia - všetky AP4 súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TADA Ľudské telo - všetky AP4 súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


TADA Jedlo - všetky Ap4 súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


TADA Domov a rodina - všetky AP4 súbory

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ak chcete, aby sa priložením pera na ikonu DOMČEKA kniha prepínala do iného jazyka ako do slovenčiny, češtiny, resp. maďarčiny, stačí v pere v priečinku AP4 premenovať AP4 súbor pre jazyk, ktorý chcete mať v ikone DOMČEK tak, aby na začiatku názvu súboru bolo rovnaké číslo ako v slovenskej verzii.

Ak máte v pere v priečinku AP4 viac súborov s rovnakým číslom na začiatku (slovenčina, maďarčina, čeština, prípadne ďalší súbor, ktorý si v pere premenujete), opakovaným prikladaním pera na ikonu DOMČEKA sa v knihe budete prepínať medzi jazykmi.