Súbor si stiahnite do počítača/notebooku:

1. Pripojte Hovoriace pero k počítaču/notebooku pomocou kábla a nahrajte stiahnutý súbor do priečinka AP4 pre vybraný jazyk.
2. Pero odpojte a tadá, po zapnutí sa už môžete prepnúť do jazykovej verzie, ktorú ste doň nahrali.

V prípade, ak máte záujem o stiahnutie všetkých AP4 súborov pre danú knižku stiahnite si .ZIP súbor pri názve knižky, ktorý je potrebné ROZBALIŤ a do pera nahrať iba AP4 súbory

Súbory AP4:

TADA Zvieratká

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

TADA Čísla

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

TADA Tvary a farby

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TADA Ročné obdobia

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TADA Ľudské telo

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


TADA Jedlo

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


TADA Domov a rodina

Slovenčina       Angličtina       Nemčina       Francúzština       Španielčina       Ruština       Maďarčina         Čeština  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ak chcete, aby sa priložením pera na ikonu DOMČEKA kniha prepínala do iného jazyka ako do slovenčiny, resp. maďarčiny, stačí v pere v priečinku AP4 premenovať AP4 súbor pre jazyk, ktorý chcete mať v ikone DOMČEK tak, aby na začiatku názvu súboru bolo rovnaké číslo ako v slovenskej verzii.

Ak máte v pere v priečinku AP4 viac súborov s rovnakým číslom na začiatku (slovenčina, maďarčina, prípadne ďalší súbor, ktorý si v pere premenujete), opakovaným prikladaním pera na ikonu DOMČEKA sa v knihe budete prepínať medzi jazykmi.